team en cultuur

Verenigingen zijn groepswerk, geen eenmanszaken. Samenwerking van alle mensen in de organisatie staat dus centraal. Wat niet altijd even makkelijk is. Mensen komen en gaan. Vrijwilligers hebben andere verwachtingen dan personeelsleden en vice versa. Het zijn allemaal medewerkers.

Groepen zijn voortdurend in verandering. Nieuwe uitdagingen voor de organisatie zijn ook uitdagingen voor de medewerkers. Dynamieken van de groep zijn echter niet altijd voorspelbaar. Soms gaat het goed, schitterend zelfs. Andere keren is elke motivatie zoek. De ups en downs zijn erg menselijk, dus helemaal niet abnormaal. De organisatie kan zich zoiets echter niet altijd permitteren. Sterkte en samenhang van de groep bepalen immers de uitstraling en de prestaties van de vereniging, en die wil je niet zomaar te grabbel gooien. Maar je kan niet steeds iedereen haar/zijn zin geven, toch?

Teambuilding is een begrip dat vele ladingen dekt. Het doel is altijd om de onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie binnen de groep te stimuleren. Dat kan in kleine of grote groep, enkel met het personeel, of met de bestuurders of met allemaal samen.

de Verenigingscoach:

  • initieert gespreksrondes in kleine en grote groep, om o.a. elkaar beter te leren kennen, te zien wat je drijft je, het waarom van jouw engagement, wat je wil bereiken
  • licht de groep door, aan de hand van vraaggesprekken, op zoek naar wat verbindt, naar wat zin geeft, naar plezier en goesting
  • organiseert een leuke (thematische) teamdag, samen uit samen thuis, met een natje en een droogje, een beetje lol en een beetje serieus, alles speciaal op jouw maat
  • werkt een ontdekkingstocht met gids doorheen de stad of in de natuur uit, met kleine maar fijne opdrachtjes om mekaar te leren kennen, om de groepsband te versterken, om samen te proeven van meer