Fusie en verandering

Verenigingen komen vroeg of laat in een periode van verandering. Onze snel evoluerende maatschappij, groeiende verwachtingen van de overheid, besparingen op subsidies, concurrentie en competitie, een groot personeelsverloop, een verhuis, het vertrek van een leidinggevende enz. zijn dynamieken die ons voortdurend doen 'veranderen'. Maar er zijn ook organisaties die heel bewust willen of moeten veranderen of zelfs fusioneren. Ze zien hier veel kansen in. Ze willen dit zo goed mogelijk laten verlopen maar weten soms niet goed hoe.

de Verenigingscoach:

  • helpt te definiëren wat en waarom je wil veranderen of fusioneren, wat je eronder verstaat en wat je tracht te bereiken
  • doorloopt het strategisch, tactisch en operationeel niveau en de opmaak van een planning en acties
  • ondersteunt bij alle fasen en elementen die belangrijk zijn om het gewenste doel te kunnen bereiken
  • onderzoekt veranderingsweerstanden bij het personeel of betrokken sleutelfiguren, en ondersteunt het team en de leidinggevenden in het hiermee omgaan 
  • coacht de medewerkers in talentontwikkeling dat gewenst of vereist is binnen het veranderingsdoel of fusietraject
  • brengt rust waar het kan, want ook bij veranderingstrajecten is rust en borgen van wat prima loopt zeer essentieel