personeel en ontwikkeling 

Als organisatie heb je soms vaste gebruiken bij een zoektocht naar een nieuwe medewerker of je hebt er weinig ervaring mee. Soms heb je die ervaring wel, en kijk je verbaasd naar het verloop in je organisatie, ben je teleurgesteld tijdens een proefperiode of je ziet dat het niet klikt tussen je nieuwe medewerk(st)er en haar/zijn leidinggevende.

Of je nu een grote of kleine ploeg medewerkers hebt, vaak is er nog geen werk gemaakt van uitgeschreven functieprofielen. Medewerkers kennen hun opdracht wel, maar soms ontstaan er ruis of spanningen wanneer je er als organisatie net niet in slaagt om helder weer te geven wat iemand moet doen, waarom en hoe. Tevens zijn er duizend en één taken die allemaal tegen een bepaalde deadline moeten volbracht zijn. 

Hoe goed we het ook bedoelen, vaak verzeilen we in ‘pogingen tot’ een medewerkergesprek die dan wegebben. Je vindt een tussendoorbabbel voldoende, je hebt geen tijd of je maakt er geen prioriteit van. Je voelt het belang aan, maar weet niet hoe eraan te beginnen. Je bent er al mee aan de slag, maar merkt dat het niet voldoende rendeert.

Vele verenigingen steken energie in het opkrikken van kennis, competenties en vaardigheden waar een medewerker niet zo 'goed' in is. Vaak is dit een zeer goede zaak, indien er wil en ontwikkelingspotentieel is. Maar soms is het gewoon krachtiger om te investeren in talenten, in domeinen die medewerkers zèlf aangeven dat ze willen ontwikkelen. 

de Verenigingscoach:

  • coacht jou om een competente kandidaat te vinden die matcht binnen jouw organisatiecultuur, of neemt één of meerdere rekruteringsprocessen van jou over
  • leert jou resultaatsdomeinen, en de daarbijhorende taken, beschrijven waardoor je kan nagaan of wat beleidsmatig, strategisch en operationeel moet gebeuren, logisch verweven zit in de aanwezige functieprofielen 
  • helpt jou in het vaardig worden bij het beschrijven van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn bij een functie, en je leert hoe je als leidinggevende kan aftoetsen of je aan elk van deze wel eenzelfde invulling geeft als de 'uitvoerende' medewerker 
  • ondersteunt om ‘wat moet gebeuren’ te benoemen en tevens te vertalen naar ‘hoeveel tijd’ ervoor nodig is, waardoor je sterk wordt in het prioriteren van taken en het opvolgen van voortgang en je dus de beschikbare werktijd optimaal besteedt en indeelt
  • leert jou gespreksvaardigheden te ontwikkelen, levert jou handleidingen voor medewerkersgesprekken (functionering, evaluatie, planning, ...) en bekijkt met jou welke gesprekken in welke vorm en regelmaat zinvol zijn op jouw werkvloer
  • onderzoekt mee welke trainingen en opleidingen binnen jouw organisatie een hefboom tot kwaliteit en innovatie kunnen zijn