Interne en externe communicatie 

Alles lijkt wel communicatie. Dat is juist. En de grens tussen 'intern' en 'extern' communiceren is soms heel flou. Ook dat klopt. In feite maakt de noemer niet uit, wat telt is dat iedereen zich heel bewust is van wat 'communicatie' en 'communiceren' allemaal inhoudt of kan inhouden. En dat je ook daar gericht rond kan werken of in groeien. Naast krachtig leiderschap is goede communicatie essentieel om medewerkers te mobiliseren. Veel communicatie in organisaties gaat verloren in de overdosis aan informatie en boodschappen waar medewerkers dagelijks mee geconfronteerd worden.

de Verenigingscoach: 

  • geeft advies over de verschillende communicatiemiddelen die je kunt inzetten, bv. bij het schrijven van professionele teksten of de inzet van Sociale media of campagnes
  • onderzoekt of de (gewenste) identiteit van jouw vereniging juist zit en of dit duidelijk is voor doelgroep, medewerkers, relaties en potentiële klanten
  • maakt een interne analyse over de dagelijkse pijnpuntjes die medewerkers frustreren of afremmen, en gooit daar een constructief plan van aanpak op
  • ondersteunt in de goede coördinatie van de communicatie van verschillende organisatieonderdelen en projecten
  • zorgt mee voor effectieve kanalen waarmee medewerkers daadwerkelijk bereikt en geraakt worden
  • stelt samen met jou een treffend en handig communicatieplan op