BELEIDSPLANNING EN KWALITEIT

Als organisatie kruip je geregeld in de pen voor een subsidiedossier of beleidsnota, die je bezorgt aan de overheid. Die legt je steeds een vastgelegde format en timing op, die je strikt moet volgen. Beleidsnota’s en subsidiedossiers zijn kansen voor je organisatie om vooruit te denken en te dromen. Een goede nota inspireert, gidst en motiveert. Je zet mijlpalen uit, formuleert doelstellingen, ontwikkelt actieplannen, berekent een meerjarenbegroting. Kortom, een goed plan maakt je organisatie tot een succes.

Tegen een deadline een goede nota schrijven is niet evident. Het is een taak bovenop de rest van je werk. Maar je wil een goed plan, breed gedragen binnen en buiten je organisatie. Dus liefst via een participatief traject. Graag ook met jouw herkenbare organisatiestempel. En als je het plan mag uitvoeren wil je kwaliteit en meetbare impact. Dit is erg haalbaar en kan op maat van de draagkracht van jouw organisatie.

de Verenigingscoach: 

  • organiseert en begeleidt bv. een droomdag, een plandag of een teamdag als een moment om samen te kijken naar verleden, heden en toekomst van de vereniging, een moment om te dromen en bakens uit te zetten
  • ondersteunt het plannen en uitvoeren van een omgevingsanalyse, tevredenheidmeting en een SWOT- of SOAR- analyse
  • oefent met jou om de dromen te vertalen in concrete projecten met heldere mijlpalen, realistisch en gedragen stappenplan, kernachtige en SMART uitgeschreven doelstellingen, acties en indicatoren
  • helpt in het vaardig worden in het aantrekkelijk maken van je document, zodat het ook als gebruiksvriendelijk instrument in je organisatie fungeert
  • leest jouw plan na, met sterke feedback, verhelderend voor een scherpere en duidelijkere formulering
  • geeft raad en advies voor opvolging, evaluatie en impactmeting tijdens het uitvoeren van jouw plan, met veel zorg voor de kwaliteit van het werk van je organisatie