Bestuur en beheer

Vele verenigingen zijn georganiseerd als vzw. Er is een bestuur met meestal een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is het toeziend oog van een algemene vergadering. Bestuurders zijn de beheerders van de financiële middelen, het roerend en onroerend materieel. Ze zijn dikwijls ook werkgever van het personeel dat ze in dienst hebben. Ze doen in de meeste gevallen hun bestuurswerk vrijwillig in hun vrije tijd. Het bestuur is werkgever van het eigen personeel. Soms speelt het bestuur vooral een ondersteunende of faciliterende rol, met een uitgebreid mandaat voor de coördinator of leidinggevende. In andere gevallen staan bestuurders stevig aan het roer. Krachten of drempels van de bestuurders (o.a. kennis, competenties, beschikbaarheid, bereidheid of stijl) hebben een grote weerslag op de organisatie. Soms loopt dit prima, soms roept het frustraties op. Het is altijd zoeken naar een goed evenwicht tussen verantwoordelijkheden over beslissen en uitvoeren, wat aanleiding kan zijn van onzekerheid, ongemak en zelfs spanningen. Dat hoeft uiteraard niet zo te zijn, want er is altijd een uitweg.

de Verenigingscoach:

  • organiseert groepsvorming en teambuilding, want een bestuur is altijd een groep van mensen met goesting voor dezelfde organisatie
  • geeft concreet advies aan de hand van regelmatige observatie of casussen, als een spiegel voor jouw bestuur om te kijken hoe er wordt gewerkt, gepraat, geluisterd
  • werkt een traject met o.a. gesprekken, bevraging en groepsmomenten uit om een goed evenwicht te vinden tussen personeel, vrijwilligers en bestuur
  • helpt jou als bestuurder te oefenen om een goeie werkgever te zijn, binnen jouw draagkracht en talent
  • voorziet een groeitraject om als loontrekkende leidinggevende een goed evenwicht te vinden tussen jouw rol en het bestuur, waarbij je bestuurders gidst in hun rol als werkgever