projecten en subsidies

Een vereniging is voortdurend op zoek naar centen. Je hebt immers goesting om allerlei leuke en interessante dingen te realiseren. Je wordt soms ook gevraagd om mee je schouders ergens onder te zetten. Je vraagt je dan terecht af of dit mogelijk is met de huidige, beschikbare middelen. En dan ga je op zoek en kruip je in je pen. Je klopt aan bij je gemeentebestuur of bij een hogere overheid. Of je zoekt een andere financieringsbron, bijvoorbeeld bij een sponsor.

Projecten bieden een uitgelezen kans voor je organisatie je missie en visie dieper uit te werken. Het is een toegevoegde waarde op je huidige werking. Een goed project inspireert en motiveert je betrokkenen. Met een project kan je je organisatie extra in de kijker plaatsen.

de Verenigingscoach: 

  • organiseert een denkdag met jouw team of vrijwilligersploeg over je projectdossier, over de inhoud ervan, visie en doelstellingen
  • geeft feedback tijdens het plannen en ontwikkelen van jouw dossier, over actieresultaten, kwaliteitsbewaking, tevredenheidsmeting
  • oefent met jou om dromen te vertalen in een concreet dossier met heldere mijlpalen en een realistisch en gedragen stappenplan
  • ondersteunt in het kernachtig uitschrijven van doelstellingen, acties en indicatoren