Leiderschap en management

Leiding geven, een boeiende opdracht. Leidinggevenden sturen medewerkers aan, coachen ze en zorgen voor de schakel tussen directie en medewerkers of tussen beleid en uitvoering. Hun manier van communiceren, samenwerken, aansturen en coachen is bepalend voor de organisatiecultuur. Nogal wat mensen komen plots in die rol terecht, soms met weinig ervaring. Of ze hebben wel ervaring, maar er is amper begeleiding of feedback. Twijfel, onzekerheid of zelfs onrust zijn dus gevoelens die niet vreemd zijn bij leidinggevenden. Maar hieraan kan je werken.

de Verenigingscoach:

  • leert jou kijken naar jezelf als leidinggevende, observeert om in te schatten of wat je wil of moet bereiken wel gebeurt met de juiste daadkracht, stijl of methode
  • voorziet een vorm van bevraging rond jouw leiderschap dat heel wat inzichten brengt, waar je nadien actief mee aan de slag kan
  • ontwikkelt jou aan de hand van casussen uit jouw praktijk als leidinggevende, trajectmatig en stap voor stap, en is hierbij een klankbord voor jou 
  • is een gids en steun voor jou in je (eerste) stappen als leidinggevende, om te pakken te krijgen wie je wil en kan zijn als leidinggevende binnen jouw organisatie, om te ventileren, je te begeleiden in jouw aanpak of om nieuwe invalshoeken te ontdekken
  • organiseert een intervisiegroep van leidinggevenden uit je regio, als een spiegel en klankbord voor jouw functioneren en dat van collega's in andere organisaties