De meeste verenigingen zijn een vzw. Zij hebben dus allemaal statuten en een huishoudelijk reglement. Zij stellen zich in orde met de vereisten van de wetgever. Statuten zijn het belangrijkste stuk en kan je de grondwet van jouw vereniging noemen. Het huishoudelijk reglement is hiervan een aanvulling. In deze documenten regelt de vzw het lidmaatschap, de besluitvorming, de samenstelling van bestuur en algemene vergadering, ontslag en benoemingen, enzovoort.

Oprichting van een nieuwe vzw, wijziging van statuten, wijziging van het bestuur, fusie van twee vzw’s, jaarlijks neerleggen bij de griffie, publicatie in het Staatsblad enz.: voor heel wat verenigingen is dit saaie kost. Met soms als gevolg dat men wettelijk niet in orde is. Het is altijd raadzaam om je hiervoor door iemand te laten helpen.

De Verenigingscoach

  • geeft hulp en feedback bij het opstellen van statuten of huishoudelijk reglement, op maat van de vereniging
  • bekijkt met jou bestaande statuten of huishoudelijk reglement, met het oog op een mogelijke wijziging
  • biedt tips om in orde te blijven met de wettelijke bepalingen