Joris De Bleser

Middenvelder in hart en nieren dankzij een levenslange loopbaan in het sociaal-cultureel werk en de jeugdsector. Ervaren in organisatieontwikkeling en HR-management. Sterk in jeugdwerk en jeugdsector. Kenner van beleid en politiek. Skilled adviseur en coach. En ook stadsgids en fotograaf, wat altijd wel ergens van pas komt.

Voor jou: Steun voor mensen die over hun organisaties willen dromen, plannen, veranderen en bouwen. Coaching en feedback met veel aandacht voor beheersbaarheid, draagkracht en duurzaamheid op de lange termijn.

Hoe: Vertrouwen geven, luisteren, niet oordelen, de juiste vragen stellen, tijd en ruimte bieden. Met aandacht voor gedragenheid bij iedereen die betrokken wordt, van klein tot groot. Genieten van mensen die schitteren.

Expertise: Elf jaar jeugdwerker op de werkvloer, raakvlakken met opbouwwerk (’t Dokske). Tien jaar verantwoordelijk in het jeugdbeleid, in de breedste zin van het woord (Stad A’pen). Zes jaar coördinator van een organisatie voor jongerenparticipatie (Karuur). Levenslang vrijwilliger in grote en kleine besturen en adviesraden, van lokaal tot Europees.

Opleidingen: procesbegeleiding naar duurzame verandering & vernieuwing (Impuls) / leidinggevende in de sociaal-culturele sector (Impuls) / opleidingen projectleider, programmaleider, strategische beleidsplanning (Stad A’pen) … maar vooral professionele en levenservaring van vele decennia.

Talenten: bruggenbouwer, groepsdier, kansengever, ja-zegger, zinzoeker, trouwe vriend, doordenker, weger, kennisspons.