"Jouw feedback op ons ontwerp-beleidsplan was to the point. We zijn dankzij jouw aanzet super vooruit geschoten met het werk. Op de geleverde diensten alleen maar goeds." Lieve

Lieve Achten is coördinator en motor van de vereniging Gamewise, voorheen [ew32]. Het is een jonge, sociaal-maatschappelijke organisatie met gedegen kennis van participatieprojecten. De vereniging is grensverleggend in de wereld van jongerenparticipatie en informatie. Ze ontwikkelde een methodologie die serieuze onderwerpen bespreekbaar maakt voor jongeren tussen 14 en 24. Ze maakt daartoe gebruik van games, een taal waarmee jongeren als geen ander weg mee weten. Ze kiest voor games vanuit de wetenschap dat de traditionele informatie- en preventiecampagnes hun doel voorbij schieten en jongeren nauwelijks weten te sensibiliseren. Brochures werken niet. Echte deelname en jonge mensen ernstig nemen werkt wel, ook bij de moeilijkste thema’s.

Voor het schrijven van een nieuwe beleidsnota – ook Gamewise wordt gesubsidieerd – kozen we voor de korte pijn. Er liggen immers andere prioriteiten op de plank, die veel leuker zijn voor onze enthousiaste ploeg medewerkers. Dus zijn we erg zakelijk en efficiënt omgegaan met het vergaren van gegevens, het bevragen van stakeholders en het schrijven van de nota zelf. Deze manier van werken gaf een goed gevoel bij iedereen en resulteerde in een degelijk document. Maar was het ook echt goed? Daarvoor vroegen we feedback aan Joris, die als geen ander ervaring heeft met beleidsplannen, doelstellingen en actieresultaten.

Joris heeft ons beleidsdocument grondig tegen het licht gehouden en gaf ons heel wat aanbevelingen. Hij lette vooral op missie en visie, tekortkomingen in de logische opbouw tussen onze uitdagingen enerzijds en de doelstellingen anderzijds, enzovoort. Lieve Achten schreef aan Joris: ‘Jouw feedback op ons ontwerp-beleidsplan was to the point. We zijn dankzij jouw aanzet super vooruit geschoten met het werk. Op de geleverde diensten alleen maar goeds.’.

Lieve Achten, coördinator van Gamewise vzw

www.ew32.be

Gepubliceerd op
30/09/2016 - 16:30

Terug naar het overzicht