"Joris coördineerde een organisatie van jeugdparticipatie, werkzaam over het hele land. En hij is bovendien stadsgids. Wie is er dan beter geplaatst voor een duidende wandeling met gemeentelijke jeugdambtenaren uit heel Europa?"

Bataljong informeert en ondersteunt als ledenorganisatie de 308 Vlaamse steden en gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. De 14 personeelsleden bieden een erg uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met onder meer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

Bataljong is ook lid van een Europese overkoepelende structuur. Studie en het uitwisselen van ervaringen behoort tot de vele activiteiten. En zo ontvingen we in oktober een delegatie gemeentelijke jeugdambtenaren uit heel Europa. Het thema was inspraak en participatie van kinderen en jongeren aan ruimtelijke ingrepen in de stad. Bataljong is gehuisvest in hartje Antwerpen, dus leek het ons aangewezen om daar enkele good practices te belichten. We planden een wandeling van aan het Centraal Station naar Park Spoor Noord. Over dit hele traject valt immers heel wat wetenswaardig te vertellen.

We vroegen Joris om deze didactische wandeling uit te werken en te presenteren. Joris is geëngageerd in het jeugdwerk en het sociaal-cultureel werk. Hij was zelfs lange tijd actief op Europees niveau en spreekt dus voldoende Engels. Hij was tien jaar penhouder van het stedelijk jeugdbeleid in Antwerpen en van erg nabij betrokken bij heel wat participatieprojecten. Hij coördineerde een organisatie van jeugdparticipatie, werkzaam over het hele land. En hij is bovendien stadsgids. Wie is er dan beter geplaatst voor een duidende wandeling met gemeentelijke jeugdambtenaren uit heel Europa?

Bataljong vzw.

https://bataljong.be

 

Gepubliceerd op
06/10/2016 - 18:15

Terug naar het overzicht