"We zochten een externe coach om ons te begeleiden naar een nieuwe structuur en cultuur, met het accent op interne communicatie." Kaï

Vvj Vzw informeert en ondersteunt als ledenorganisatie Vlaamse steden en gemeenten bij het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met ondermeer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

"Wij zochten voor de begeleiding van ons team iemand die open en vanuit de individuele beleving van de medewerkers kon vertrekken. Vanuit De Ambrassade fluisterden ze ons "Iris" in. En met haar zat dit inderdaad meteen goed. Ze luistert en stelt (kritische) vragen en neemt nadien op wat groepsbreed relevant is."  

Kai Van Nieuwenhove, Directeur, 22 augustus 2015 

www.vvj.be

Gepubliceerd op
22/08/2015 - 13:00

Terug naar het overzicht