"Zij gaf mee vorm aan het veranderingsproces binnen de organisatie op HR-vlak, en nam de coaching en training van personeel en coördinatoren waar nodig ook zelf in de hand." Charlotte

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw is een organisatie met stevige ambities, die in 2016 begon aan de meest ingrijpende besparingsoperatie en herstructurering in haar 30 jarig bestaan. Omdat het personeelsbeleid bijzondere aandacht verdiende tijdens dit veranderingsproces, werd Iris van 30 mei 2016 tot 31 december 2016 aangesteld als HR adviseur.

"Met volle overtuiging beveel ik Iris aan, omwille van haar kennis, haar vlotte en dynamische werkstijl, en haar visie op personeelsbeleid die duidelijk gestoeld is in stevige praktijkervaring. In nauwe samenwerking met de directie, nam zij het personeelsbeleid in onze organisatie onder de loep en bracht belangrijke verbeteringen aan op het vlak van aanwerving, opstart, motiverend coachen en evaluatie van individuele personeelsleden en teams. Zij gaf mee vorm aan het veranderingsproces binnen de organisatie op HR-vlak, en nam de coaching en training van personeel en coördinatoren waar nodig ook zelf in de hand. Wat ik bijzonder sterk heb gewaardeerd was haar betrokkenheid op de toekomst van de organisatie en de toekomstgerichte adviezen en projecten die ze daarvoor op eigen initiatief naar voren bracht.

Een projectmatige benadering van haar taak was voor mij van belang. Bij haar geplande vertrek dienden een aantal duidelijke stappen vooruit te zijn geboekt met een verbeterd personeelsbeleid op maat van een werking in verandering. Dit was geen eenvoudige opdracht en Iris heeft zich daar zeer goed van gekweten. In mijn ervaring is de sleutel hiertoe Iris’ grote flexibiliteit en heldere communicatiestijl. Waar nodig, paste zij haar activiteiten vlot aan aan de wijzigende context, steeds met haar resultaat voor ogen en rapporteerde daar duidelijk over. Zij hielp stap voor stap àlle actoren in de organisatie om hun rol binnen de context beter te kennen, van daaruit te ageren, en beter te communiceren. Haar adviezen aan de directie waren weloverwogen, op maat van onze werking en hands-on.

Even sprekend als mijn eigen ervaring, is de evaluatie van de samenwerking met Iris door onze medewerkers. Ondanks een periode gekenmerkt door moeilijke boodschappen, veranderingen en onzekerheid voor het personeel, laat zij een team achter dat terug sterk betrokken is op de veranderde missie en werking, waarvan de band met de directie is gesterkt, en dat lof spreekt over de deskundige en steeds enthousiaste manier waarop Iris haar rol opnam en daar helder over communiceerde."

Charlotte Vandycke, Directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

www.vluchtelingenwerk.be

Gepubliceerd op
07/01/2017 - 19:00

Terug naar het overzicht