"Naar mijn mening kon enkel een onafhankelijke buitenstander, met een objectieve blik, de pijnpunten aanduiden, blootleggen en hierbij tools aanreiken om tot een oplossing te komen." Deborah

"Haar professionele aanpak maakte het mogelijk om de vinger op de wonde te leggen. Ze deed ons beseffen dat de geruststellende communicaties van ‘alles is goed’ niet de goede weg was, maar dat we eerlijk met de problemen moesten naar buiten komen. Die nieuwe eerlijke en transparante aanpak bracht wel een shock effect teweeg bij vele slapende of niet actieve leden. Dit alles leidde tot een dynamisch positief proces, dat ons zal brengen naar een hernieuwing en sterke doorstart – iets wat na dertien jaar werking wel nodig is. Verder bracht haar bevraging van de aangesloten groepen sterktes en zwaktes aan het licht die moeten aangepakt worden. Idem voor ons vrijwilligersbeleid. Coachingmomenten waren voorzien voor mezelf als coördinator en voor de leden van het bestuur. Ik heb van haar veel geleerd en volgens mij was haar tussenkomt in onze vereniging iets onmisbaar en nodig. Kortom: Iris is een sterke vrouw, met een no-nonsense aanpak, een helder inzicht, een grondige kennis van het middenveld."

Deborah Lambillotte, coördinatrice, 1 september 2013

www.casarosa.be

Gepubliceerd op
01/09/2013 - 09:00

Terug naar het overzicht