"We kregen sterke handvaten om in een minimum aan tijd samen als directieploeg vanuit onze visie op leiderschap te komen tot prioritaire acties en aandachtspunten." Eva

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit.

"We kozen voor De Verenigingscoach nadat we vanuit enkele organisaties uit het jeugdwerk lovende en inspirerende verhalen hadden gehoord. Aanleiding was een nood rond leiderschapsstrategie in onze jonge organisatie, die na een recente fusie nog in volle verandering is. Concreet namen we contact op met Iris om onze directieploeg van vier personen een dag te begeleiden rond leiderschap. We bezorgden Iris enkele vragen en achtergronddocumenten die onze leervragen verduidelijkten.

  • Hoe als groep, als directieploeg onze missie, de uitgangspunten van onze organisatie vertalen naar de dagdagelijkse praktijk als leidinggevende?
  • Hoe ziet ieder van ons dat?
  • Hoe kunnen we elkaar hierbij versterken?
  • Hoe kan onze werking als dagelijkse leiding hierop afgestemd worden (naar ondersteuning personeel, naar manier van overleg en afstemming, naar interne communicatie, etc.)?
  • Vertaling van onze missie en strategische doelstellingen naar onze leiderschapsstrategie.

Iris stelde ’s ochtends de opbouw van de dag voor, waardoor we een goed zicht kregen op de manier waarop onze verschillende vragen aan bod gingen komen.
De dag gaf ons een goed evenwicht tussen in de diepte werken rond personeel en onze aanpak van personeel. We kregen bruikbare instrumenten die we direct kunnen toepassen in de praktijk. Vertrekkend vanuit zelfreflectie, overgaand in teamanalyse, kwamen we vlot bij leiderschapsanalyse. We kregen sterke handvaten om in een minimum aan tijd samen als directieploeg vanuit onze visie op leiderschap te komen tot prioritaire acties en aandachtspunten. Het resultaat van de dag was dan ook drieledig:
– inzicht in de eigen en feedback op elkaars leiderschapsstrategieën
– inzicht in en overzicht van de competenties van de personeelsploeg en –teams
– actieplan rond personeelsbeleid
Qua output kan dat wel tellen zo na 1 dag. En qua prijs-kwaliteit verhouding zagen we zelden een kwaliteitsvollere begeleiding. Ik raadde x-anders de laatste weken dan ook al vlotjes aan bij verschillende organisaties in de social profit."

Eva Vereecke, algemeen directeur

"Na onze POP-gesprekken en onze personeelsbevraging bleek dat zorg voor elkaar, betrokkenheid en veiligheid belangrijke aandachtspunten zijn/waren in onze organisatiecultuur (constructief feedback geven aan elkaar; de vele veranderingen die soms voor onveiligheid zorgen; …). Tegelijk stelden we vast dat onze waarden die we als prille organisatie vooropstelden, nog teveel een ver van mijn bed show leken voor sommige collega’s. We wilden deze twee noden op een overzichtelijke manier combineren. Vandaar dat we Iris vroegen om onze volledige personeelsploeg hier 2 halve dagen rond te begeleiden. We doopten dit traject “de internalisering van de waarden van het inhoudelijk kompas”. We wilden graag tijd maken met ons personeel om in de waarden van ons inhoudelijk kompas (participatief-solidair-duurzaam-open debat-experiment-geluk) te vertalen naar onze manier van werken onder elkaar en met externen:

  • Wat betekent dat voor ons als personeel?
  • Wat betekent dat voor ons als organisatie?
  • Wat betekent dat voor ons als ploeg?
  • Hoe kunnen we daar samen betekenis aan geven?

We wilden tijd maken voor de manier hoe en waarom we met elkaar samen-werken. In de eerste sessie namen we de tijd om de waarden uit te diepen. De tweede sessie mondde uit in concrete principes en prioritaire acties, gelinkt aan de waarden van ons inhoudelijk kompas.

Iris werkt erg op maat en vraaggericht. Iris weet hierbij sterk de vinger op de wonde te leggen en weet de dingen te benoemen die benoemd moeten worden. In een mum van tijd doorziet ze de onuitgesproken cultuur en kleine (en grote ;)) gewoontes van onze organisatie en geeft ze hier een sterke glasheldere, soms behoorlijk confronterende analyse van. Ze expliciteert de zaken op een heldere toegankelijke manier, wat onze personeelsploeg echt aansprak en uitdaagde, zonder hen te bruskeren. Iris gaat vanuit het hoofd naar het hart. Zonder franjes en omwegen. En tilt zo het proces en het traject naar een hoger niveau. Ze kijkt doorheen de complexiteit van de organisatie en ontpelt de ajuin letterlijk tot er enkele eenvoudige principes en heldere lijnen overblijven. En dan is het aan jou, als leidinggevende, om de kadootjes aan te nemen en haar mooie voorzetten binnen te koppen." 

Eva Vereecke, algemeen directeur

www.deambrassade.be

Gepubliceerd op
27/05/2014 - 16:00

Terug naar het overzicht