Ongeveer jaarlijks organiseert KSA-nationaal een meerdaagse met de bestuursvrijwilligers. Dan maakt de organisatie tijd vrij om diepgaander enkele items aan te pakken. Het thema dat leefde was de organisatiestructuur waaronder het administratieve en financiële beleid.  Efficiëntie, transparantie en de betrokkenheid van het personeel in het veranderingstraject stonden op het agenda. Maar tevens de provinciale secretariaten met hun provinciale vzw's, iets dat toen om een dringend antwoord wachtte.

De Verenigingscoach werd twee keer gevraagd voor de begeleiding van een driedaagse met volgende opdrachten: (1) expertise aanreiken over organisatiemodellen (n.a.v. het administratief luik van het Samen Sterk traject); (2) vanuit neutraliteit de gesprekken en discussies in goede banen leiden; (3) het samen leggen van de genomen beslissingen omtrent bovenstaande thema's; (4) conclusies uitwerken in de gewenste werkstructuur.

Aanvankelijk werden toch wel spanningen verwacht die oplossingen in de weg zouden staan. Maar door de verbindende aanpak van Joris ontstond een veilige sfeer die open en eerlijk gesprek mogelijk maakte. Hij stelde duidelijk de grenzen en verwachtte van iedere deelnemer positief engagement, open geest en bereidheid tot oprechte dialoog. Binnen het kader van deze afspraken leidde hij drie dagen lang de gesprekken op zodanige manier dat wederzijds begrip groeide, daar waar eerder vooral weerstand bestond. Hij creëerde een sfeer van enthousiasme, waardoor het vinden van consensus vergemakkelijkt werd en oplossingen binnen handbereik kwamen. De resultaten van de twee meerdaagse zorgden ervoor dat een aantal fundamentele vragen, waarmee KSA worstelde, effectief werden aangepakt.

Brecht Goerlandt - Nationaal Coördinator

Gepubliceerd op
29/11/2019 - 12:10

Terug naar het overzicht