De Verenigingscoach kreeg in 2018 als opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid het in kaart brengen van de profielen en competenties van de werknemers van de werknemers van Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijns-gezondheidszorg (SEL), Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) en Regionaal Welzijnsoverleg Oost-Vlaanderen (RWO). Dit alles moest gezien worden in in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg vanaf 2019. De opdracht leidde naar een reeks aanbevelingen die moesten dienen voor de toekomstige tewerkstelling van de bestaande werknemers in de nieuw op te richten ELZ's. Via deze opdracht bracht De Verenigingscoach de aanwezige functieprofielen en competenties in kaart, die via de aanbevelingen konden gematcht worden met de nieuwe functieprofielen voor de ELZ's.

Om dit te kunnen doen interviewde Joris inidividueel alle 142 werknemers. Hij reisde daarvoor doorheen het hele land. Het Agentschap had lokalen voor de interviews vastgelegd in de Vlaamse Administratieve Centra in de Vlaamse provinciehoofdsteden. De opdracht liep van half december 2018 tot eind maart 2019. Joris maakte een strikte planning en timing op, schreef een uniform draaiboek uit met identieke vragen voor elk interview en maakte afspraken met elke werknemer. De interviews duurde maximaal 45 minuten en peilden naar functie, opleiding, comptenties, interesses, voorkeuren en toekomstverwachtingen. Die werden in kaart gebracht in een rapport en een Excel-overzichtstabel, documenten die het Agentschap in staat moesten stellen om de nieuwe ELZ's te voorzien van het nodige personeel. Het rapport bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel focust op conclusies en aanbevelingen en het tweede deel bestaat uit fiches van elke werknemer. Het rapport is als het ware een groepsfoto van al het personeel werkzaam in  de vijfenveertig LMN’s, de vijftien SEL’s en de zes RWO’s in Vlaanderen.

contactpersoon: Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg & Gezondheid

Gepubliceerd op
15/04/2019 - 10:34

Terug naar het overzicht