In Antwerpen zijn meer dan 35 jeugdwerkinitiatieven erkend als professionele jeugdorganisatie. Daar zijn de grote gekende organisaties bij zoals Kras vzw, JES vzw en Formaat vzw. met elke meerdere tientallen werknemers. Er zijn de grotere jeugdcentra, verspreid over de hele stad. Maar er zijn evengoed kleintjes bij met dikwijls slechts één werknemer in dienst. 

Elke jeugdwerker is voor zijn/haar kinderen en jongeren een vertrouwensfiguur. Antwerpen wil een Warme Stad zijn die inzet op het vergroten van de veerkracht van kinderen en jongeren. Samen met jeugd- en welzijnspartners stelde de stedelijke jeugddienst hiervoor een actieplan op. Eén van de vier doelen in dit actieplan is het jeugdwerk versterken als veilige omgeving waar kinderen en jongeren hun kwetsbaarheid bespreekbaar kunnen maken. Eén van de acties om hieraan te werken is het inzetten op een sterke basishouding bij jeugdwerkers. Wat maakt jeugdwerkers tot fijne vrijetijdsbegeleiders én vertrouwensfiguren die hun eigen grenzen bewaken?

Eén van de acties was J-Kracht, waar bouwstenen aangereikt werden die jeugdwerkers dagelijks inzetten. Hiervoor werden tien workshops georganiseerd waarvoor Joris van De Verenigingscoach werd gevraagd. Hij ging aan de slag met het enthousiasme van een rasechte jeugdwerker, wat inspirerend werkte op de deelnemende professionals. Allen waren zeer enthousiast over Joris en hoe hij de workshops aanpakte. Het waren informatieve workshops, die tegelijk interactief en ervaringsgericht waren en soms erg diep gingen. Joris zorgde voor een veilige sfeer waarbinnen de jeugdwerkers open met elkaar konden spreken.

Na afloop ondersteunde Joris nog twee focusgroepen, waar gepolst werd bij leidinggevende uit de jeugdsector, het jeugdwelzijnswerk, het welzijnswerk en de jeugddienst naar noden en behoeften. Hieruit groeide een plan om jeugdwerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling en tegelijk hun weerbaarheid te vergroten. Dat plan wordt de komende maanden geconcretiseerd en in een volgende fase aan de schepen voorgesteld om het in de praktijk te kunnen uitrollen.

contactpersoon: Isabel Van de Velde | Themaverantwoordelijke sociale inclusie

Gepubliceerd op
03/07/2023 - 09:25

Terug naar het overzicht