Als vakbond is het thema ledenwerving altijd actueel. In periodes van sociale kalmte is dit nooit een eenvoudige opgave, alhoewel iedereen ervan overtuigd is dat een groot ledenaantal belangrijk is tijdens overleg met werkgevers. Je moet je representativiteit kunnen aantonen. Vandaar het plan om een versnelling hoger te gaan en er met de afgevaardigden een studiedag aan te wijden.

We trokken De Verenigingscoach aan om hieraan mee te werken. Joris engageerde zich om de deelnemers te helpen, begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van een ledenwervingsactie. Samen met de collega-secretarissen werd een scenario gemaakt dat de deelnemers activeerde om op de studiedag aan het werk te gaan.

De meerwaarde van Joris was dat hij alles tot zijn essentie wist te herleiden. Het eerdere plan bleek te complex, te ingewikkeld en had daarom weinig kans op slagen. Tot de kern van de zaak doordringen, dat wist Joris te bereiken. De aanpak was dus eenvoudig. Tijdens de studiedag slaagde hij erin om iedereen van de ruim 90 aanwezigen aan het woord te laten. Joris heeft een sterke stem met een groot bereik, zodat hij zelfs in de grootste babbeldrukte alle deelnemers tot de orde kon roepen. Zijn spontane stijl wekte sympathie en maakte dat iedereen zich betrokken en gerespecteerd voelde. Het resultaat op het einde was concreet, al zal het echte activeringswerk nog de komende maanden moeten gebeuren. Maar samenwerken met De Verenigingscoach was alvast een sterke meerwaarde voor de studiedag.

contactpersoon: Eric Vandepoele - secretaris BBTK Aalst-Dendermonde-Ronse-Oudenaarde

Gepubliceerd op
28/10/2022 - 09:12

Terug naar het overzicht