In het voorjaar 2022 organiseerde de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen seminaries rond het thema diversiteit in het hoger onderwijs. Ze duurden telkens 3 uur. Een 15-tal mensen die rond dit specifieke thema werkten namen eraan deel. De bedoeling was dat de deelnemers op voorhand cases en materiaal ter beschikking stelden en dat er tijdens het seminarie vooral aan kennisuitwisseling gedaan werd. De Associatie zocht voor deze seminaries een gespreksleider, iemand om het gesprek in goede banen te leiden en de groep tot maximale uitwisseling te stimuleren. Ze engageerde voor deze opdracht Joris van De Verenigingscoach.

Joris heeft ervaring met het brede thema van diversiteit en maatschappelijke inclusie. Zijn jarenlange ervaring in diverse facetten van jeugdsector en jeugdbeleid maken hem daarmee vertrouwd. Zijn betrokkenheid, in combinatie met empathie en zijn luisterend oor zijn extra voordelen die van pas komen om rond dit thema te werken. Tegelijk heeft hij expertise in het leiden en modereren van gesprekken met het oog op volle participatie voor elke deelnemer.

Hij leidde workshops rond drie thema's: (1) unconscious bias; (2) diversiteitssensitief curriculum en (3) divesiteitssensitief personeelsbeleid. Het waren drie dimensies waarmee de genodigden te maken kregen, elk in hun eigen rol binnen de universiteit en de drie hogescholen. Joris wist voldoende veiligheid te creëren tijdens de workshops, waardoor er onderlinge openheid en vertrouwen ontstond om eerlijk verhaal te doen. Dit was voor de deelnemers een nieuwe ervaring, omdat de instellingen binnen de Associatie elkaar te dikwijls als concurrenten ervaren in plaats van partnerschap te zoeken. De door Joris gehanteerde stijl is er niet vreemd aan dat onderling vertrouwen groeide en oprechte uitwisselilng ontstond.

contactpersoon: dr. Isabelle De Ridder - beleidssecretaris Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Gepubliceerd op
27/06/2022 - 14:50

Terug naar het overzicht