Als koepelorganisatie van open jeugdwerkintiatieven ondersteunt Formaat vzw. trajecten met gemeentebesturen en hun actoren uit de jeugdsector. De jeugddienst van de Stad Brugge, jeugdcentrum Het Entrepot en jeugdhuis Comma bewonen samen één site en zijn gehuisvest in één gebouw. Ze hebben elk echter een eigen ingang en werknemers kennen elkaar soms niet. Toch leefde een grote droom om de hele site om te vormen tot één concept met één identiteit voor alle Brugse kinderen en jongeren. Gezien de complexiteit van het traject zocht Formaat vzw. steun bij Joris van De Verenigingscoach.

Op een creatieve manier kreeg het traject vorm, waarbij participatie en actieve betrokkenheid van elk personeelslid cruciaal was. Dat was de rol die Joris op zich nam, terwijl Formaat de jongerenbevraging en de eindrapportage voor zijn rekening nam. Uiteraard met geregelde terugkoppeling en overleg met de trekkende krachten in Brugge.

Joris werkt voor zulke begeleidingstrajecten graag in kleine groepen. Aan de hand van scherpe vraagstelling en stellingen haalt hij het onderste uit de kan, geeft hij iedereen de kans het achterste van zijn tong te laten zien en weet hij de onderliggende dingen bloot te leggen. Op die manier is een eerlijk gesprek mogelijk. Vanzelfsprekend is daarvoor vertrouwen nodig, een sfeer die Joris door zijn ontspannen stijl weet te creëren. Als het alsnog wringt gaat hij een individueel gesprek niet uit de weg, om nadien samen opnieuw verder te gaan. Het traject in Brugge was illustratief voor zijn aanpak, een werkwijze die steeds tot concrete resultaten leidt.

Het traject eindigde met een aantal concrete afspraken over samenwerken rond het droomidee. Uiteraard heeft elke droom een kostenplaatje. Dat betekent dat een tastbare realisatie niet voor morgen zal zijn en vooruitgeschoven wordt tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Toch leefde de overtuiging dat nu al meer zichtbare samenwerking mogelijk is, waarbij elk van de drie partners zijn eigenheid en specifieke rol mag en kan spelen. Dat bewustzijn van gelijkwaardigheid was uiteindelijk een belangrijke stap in het toenaderingsproces.

contactpersoon: Joke Hüwels, beleidsmedewerker Formaat vzw.

Gepubliceerd op
17/03/2023 - 14:32

Terug naar het overzicht