De Verenigingscoach onderzocht in opdracht van de Vlaamse overheid hoe de vrijwillige inzet van kinderen en jongeren in onze samenleving gestimuleerd en beter erkend kan worden. Joris is door zijn levenslange carrière in de jeugdsector en zijn ervaring met het thema competenties de aangewezen persoon voor deze onderzoeksopdracht. In 2005-2006 leidde hij reeds een onderzoek rond dit thema, toen hij werkzaam was voor het jeugdbeleid van de Stad Antwerpen. Toen realiseerde hij samenwerking tussen partners uit de jeugd-, onderewijs- en tewerkstellingsector.

Het onderzoek liep van het voorjaar tot eind 2022 en werd op een participatieve manier georganiseerd. Joris betrok via een klankbordgroep negen jeugd- en vrijwilligersorganisaties, organiseerde vijf focusgroepen met 53 deelnemers uit diverse sectoren, deed tien jongerenbevragingen met 86 jongeren verspreid over het hele land en interviewde 20 mensen tijdens 15 afspraken. In zijn eindrapport formuleerde hij 17 erg concrete aanbevelingen gebundeld in negen thema’s. Het departement CJM van de Vlaamse Gemeenschap engageerde zich om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan.

De opdracht van CJM werd een kwalitatief onderzoek met daarin een overzicht van vastgestelde noden, verwachtingen, hiaten en knelpunten, vertaald naar beleidsaanbevelingen. Met deze brede scope ging het onderzoek dus niet enkel over het louter formeel erkennen van verworven competenties (EVC), maar ook over meerdere aspecten die het voor jonge mensen mogelijk moeten maken om via vrijwilligerswerk met hun talenten aan de slag te gaan en hun competenties te versterken. Zodoende belichtte Joris, naast formele manieren van erkennen, ook thema’s zoals inclusief werken, vrijwilligersbeleid, vrijwilligersopleiding, lokaal beleid en intersectorale samenwerking.

Het onderzoeksrapport vind je hier: www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/erkennen-van-competenties-van-jonge-vrijwilligers-onderzoeksresultaten-en-aanbevelingen

contactpersoon: Benedicte Roose, beleidsmedewerker Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Gepubliceerd op
28/02/2023 - 14:09

Terug naar het overzicht