Wervel is een organisatie die werkt aan een gezond voedselsysteem door problematieken aan te kaarten en alternatieven zichtbaar te maken, met eerlijke prijzen voor boeren, mensen die voedsel weer in eigen handen nemen en de herstellende kracht van agro-ecologie. Het kleine team werkt hieraan intensief, in de overtuiging impact te hebben naar structurele verandering toe.

Team en bestuur van Wervel vzw. stonden voor de uitdaging om hun lopende beleidsnota te verwerken tot een jaarplan. Dat bleek niet zo eenvoudig omdat er visies en meningen tegenover elkaar stonden. Een werkje waar Margot liefst externe begeleiding voor vroeg. Als freelance en interim coördinator stond zij te dicht bij de ploeg om een objectieve en neutrale rol te kunnen opnemen. Zij adviseerde Wervel om Joris van De Verenigingscoach te vragen om het traject te coachen en begeleiden.

In een klein team kan jonge energie botsen met oude paradigma's. In zulk geval is het nooit eenvoudig om verbindingen te leggen, tenzij er van weerskanten bereidheid is om oprecht te luisteren en om het eigen gelijk terzijde te schuiven. Om dat te bereiken moet er gepraat worden, en moeten vooral afspraken gemaakt worden. Het dagelijks werk mag immers niet stilvallen. Na een aantal sessies werd duidelijk dat niet een jaarplan de oplossing biedt - al is een jaarplan wel nodig - maar wel keuzes over structuur, coördinatie en eindverantwoordelijkheid. Joris toonde veel begrip en empathie. Samen met Margot werd stap voor stap de weg geëffend naar een meer fluïde manier van samenwerken binnen het team. Op het einde van het traject lag er nog werk op de plank, maar lag er een piste voor een nieuwe organisatiecultuur.

Margot Collet - informatiespecialist, toekomstarchitect, procesbegeleider, tekstschrijver

Karolien Buvenich - coördinator Wervel vzw.

 

 

 

 

Gepubliceerd op
25/01/2021 - 13:44

Terug naar het overzicht