Feedback op een uitgeschreven beleidsnota is altijd nuttig. Idee Kids vzw. schreef haar ontwerp voor het beleidsplan 2022-2025 helemaal uit en klopte dan aan bij Joris van De Verenigingscoach. Hij geniet bekendheid omwille van zijn expertise over beleidsnota's en zijn kennis over en vertrouwdheid met de jeugdsector en het Vlaamse jeugdbeleid. Joris bezit de combinatie van deze competenties, wat ideaal is om hem om feedback te vragen.

Joris screende het ontwerp erg grondig en gaf zeer gedetailleerde commentaar, waarna de organisatie verder kon om de nota te herwerken. Zijn feedback gaf hij in een lange nota die structureel ingedeeld was en vol stond met talrijke opmerkingen en suggesties. Hij daagde de organisatie uit om nog eens goed na te denken over bijvoorbeeld de echte beleidsuitdagingen die als onderbouwing van de strategische doelstellingen moesten dienen, of over het vrijwilligersstatuut en het vrijwilligersbeleid. Hij gaf tips voor een meer helder en consequent taalgebruik, om verwarring bij de beoordelaar te voorkomen (bijv. over het door elkaar halen van doel, actie en indicator). En nog tal van tips, teveel voor op te noemen.

Janina Verhaeghe l Creatief coördinator Idee Kids vzw

Gepubliceerd op
10/02/2021 - 12:23

Terug naar het overzicht