Het lokaal bestuur van Edegem deed twee keer beroep op de expertise van Joris van De Verenigingscoach. De positieve ervaring tijdens het eerste traject was de grote drijfveer om hem een tweede keer te engageren in een traject met schooldirecties. De begeleidershouding van Joris wordt gekenmerkt door een grote luisterbereidheid, een sterk inlevingsvermogen en snel begrip, gekoppeld aan een professionele beleidservaring. Deze zeer specifieke expertise zorgde ervoor dat hij de juiste vragen stelde, soms zeer confronterende vragen maar altijd constructief in de richting van concrete afspraken en besluiten.

Zijn ervaring in het begeleiden van het traject 1G1P bij de Stad Antwerpen was nuttig in het traject Samenlevingsoverleg. Joris kent de gevoeligheden van informatie delen en discretie, maar hij kent evengoed de gevoeligheden van het overheidsbeleid en de diensten. In dit traject was het de bedoeling om tot afspraken te komen tussen de partners van het overleg en met de betrokken schepen. Het traject zorgde ervoor dat het overleg zich opnieuw kon focussen op datgene waarvoor het was opgericht, waarbij het vertrouwen tussen de partners werd hersteld.

In het hersteltraject met de schooldirecties wist Joris zich te profileren als onderhandelaar en verbinder. Hij wist misverstanden (o.m. in verband met het aanmeldsysteem om kamperende ouders te voorkomen) te benoemen en de vinger op de wonde te leggen. Maar vooral slaagde hij erin om bereidheid te creëren om er eerlijk met elkaar over te praten. De gefaseerde aanpak, die begon met individuele gesprekken en afgerond werd met een open gesprek tussen alle betrokkenen, leidde tot een hernieuwd vertrouwen. 

Filip Schramme | adjunct algemeen directeur

Gepubliceerd op
15/06/2022 - 11:53

Terug naar het overzicht