Zoom vzw is een erkende bijstandsorganisatie met als doel het versterken van personen met een handicap en hun netwerk op basis van hun ondersteuningsplan en met het Persoonsvolgend Budget als belangrijk middel. Als kleinere speler in een groot werkveld is het belangrijk geregeld stil te staan bij jezelf en je af te vragen of missie en visie nog matchen met de praktijk van alledag. Daarvoor dient een denkdag, waarvoor Joris van De Verenigingscoach gevraagd werd om de dag te modereren, begeleiden en faciliteren.

De meeste teamleden hadden geen contact met bestuurders en vice versa. Enkel de coördinator had contact met het bestuur. Toch bleek geregeld dat het voor het team belangrijk was te weten wat de bestuurders dachten over hun werk bij Zoom. Maar dat gold eveneens in de omgekeerde richting. Bestuurders kenden de teamleden niet, maar waren evengoed nieuwsgierig. De denkdag moest dus ook dienen om bestuurders en teamleden nader tot elkaar te brengen.

Joris wist in een ontspannen stijl de groep te enthousiasmeren. Door zijn luisterend oor en flexibile aanpak gaf hij teamleden de kans om zichzelf te overstijgen en een rol op te nemen die ze voordien nog niet hadden. De grote buitentuin en de zomerse sfeer wist hij spontaan te integreren in het verloop van de denkdag. Het werd een geslaagde dag, met een leuke kennismaking tussen bestuurders en teamleden en tegelijk het fundament voor een update van missie en visie.

Bert Goossens - Coördinator Zoom vzw

Gepubliceerd op
16/09/2021 - 11:00

Terug naar het overzicht