Kiem heeft een lange geschiedenis in opleidingen vrachtwagenchauffeur voor de meest kwetsbare doelgroep, meestal anderstaligen. De organisatie ontstond in Antwerpen, maar zwermde uit naar Gent en Vlaams-Brabant. De vaste partner hierin was de VDAB, waar de tijdelijke financiering vandaan kwam. Maar Kiem was een kleine organisatie in een zich snel veranderende werkomgeving. Had Kiem voorheen een quasi monopolie op dit soort opleidingen - omdat niemand anders hiervoor koos - de tenders van VDAB nodigde steeds meer uit tot concurrentie en marktdenken. Meer en meer diende Kiem zich strategisch sterker te positioneren.

Kiem deed al eerder beroep op De Verenigingscoach, eerst samen met Iris en nadien met Joris. Missie- en visie-oefeningen gaven richting aan de organisatie. Maar door de wispelturigheid van het overheidsbeleid en van de markt begon twijfel en onzekerheid op te komen. Kiem nam impulsief en ad hoc een aantal keuzes, die niet afgetoetst werden met de missie en visie. Opnieuw werd aangebeld bij De Verenigingscoach. Joris maakte een grondige analyse van de situatie. Hij durfde open en bloot de pijnpunten aan te wijzen en gaf advies voor sterke strategische keuzes. Hij begeleidde de organisatie bij het hertekenen van de interne leidinggevende structuur en was betrokken bij de aanwerving van een co-coördinator. Kiem voelde zich meer en meer gesterkt om voor zichzelf een mooie toekomst uit te tekenen.

Het heeft echter niet mogen baten. Marktspelers en VDAB waren te snel, en Kiem greep naast een aantal nieuwe opdrachten die de organisatie voor een langere periode zekerheid had kunnen bieden. Het speelveld waarin Kiem opereerde bleek te klein. Dat risico werd reeds door Joris aan het bestuur benoemd, maar helaas werden opdrachten niet aan Kiem toegewezen. De organisatie gooide daarop de handdoek in de ring. Het was onmogelijk gebleken om als kleine organisatie tegen grotere marktspelers op te boksen.

Barbara Cleynen, David Jongen - bestuur Kiem vzw.

 

 

Gepubliceerd op
20/02/2023 - 10:33

Terug naar het overzicht