Joris was als coach bekend door zijn ondersteunend werk in enkele organisaties waarmee contact bestond. De kwalilteit en integriteit kenmerkten zijn aanpak. Dit schept het nodige vertrouwen. Dat was nodig omwille van delicate gevoeligheden die zoals gewoonlijk gepaard gaan bij personeelskwesties. De dingen worden nogal eens persoonlijk. Stijl en expertise van De Verenigingscoach houden hiermee rekening.

Eén van de uitdagingen waar de Groendienst van Stekene voor stond is zorgen voor een arbeidersploeg waarop het lokaal bestuur kan rekenen. Dit betekent in een ideaal scenario een ploeg die zich helemaal verbonden voelt met haar opdracht. Een groep arbeiders die weet wat de opdracht is, daarin verantwoordelijkheid neemt, door een gevoel van eigenaarschap mee vooruit denkt en zorgt dat alles professioneel naar verwachting wordt uitgevoerd. Arbeiders die zich goed voelen in de ploeg, zich ondersteund voelen door hun leidinggevenden, zich geapprecieerd weten door hun werkgever en de inwoners van de gemeente. De realiteit bij de start van het traject was dat een reeks spanningsvelden het ideale plaatje doorkruisten.

Joris voerde een reeks coachingsgesprekken met de ploegbaas en peilde naar betrokkenheid en gevoeligheden bij elke arbeider van de ploeg. Hij bezorgde het diensthoofd regelmatig feedback en advies. Hij coachte de organisatie in de richting van nieuwe HR-keuzes, waar gepaste opleiding en gezonde feedback voorop stonden. Op het einde van het traject leverde hij een sterke nota af die het lokaal bestuur inspireerde voor een aantal fundamentele keuzes. Het traject met De Verenigingscoach bracht bijkomende inzichten die het HR-beleid op een nieuw spoor heeft gezet.

Maarten Perpet - dienstverantwoordelijke Groen, team Mobiliteit en Wegen

Gepubliceerd op
04/02/2022 - 10:13

Terug naar het overzicht