Als grootste CAW in Vlaanderen is de organisatie nog relatief jong, gezien tamelijk recente opeenvolgende fusieoperaties. De organisatie heeft daardoor nauwelijks de tijd kunnen nemen om inhoudelijk bij zichzelf stil te staan. Allerlei praktische zaken met betrekking tot financiering, infrastructuur en personeelszaken verhinderden dat. Er is dus nooit echt tijd gemaakt om voldoende stil te staan bij de eigen missie, visie en grote doelstellingen.

Het doel was om via een kort beleidstraject de 'big 5' van het Antwerpse CAW te benoemen, zodat op maximaal 3 posters voor ieder personeelslid en andere stakeholder duidelijk is waar CAW Antwerpen voor staat. Elke CAW-afdeling uit de fusieoperatie heeft immers historisch een eigen missie en visie, en vergeet soms het grotere geheel. Deze vergetelheid kan impact hebben op de cliënt, die ook niet steeds weet dat de deelorganisatie deel uitmaakt van een bredere organisatie. Het traject moest dus op zoek gaan naar de sterktes en de meerwaarde, in de eerste plaats voor de cliënten als gebruikers, maar tevens voor de andere stakeholders.

De jarenlange expertise van Joris van De Verenigingscoach werd voor dit traject ingeroepen. Zijn ervaring met beleidsplanning en de organisatie ervan was een meerwaarde voor het traject. Maar hij kreeg een heuse klus te klaren midden in de perikelen van de corona-pandemie. Het traject moest grotendeels online gebeuren met zoveel mogelijk participanten. Joris herleidde het geplande traject door zijn rake feedback en gerichte vragen tot zijn essentie, zodat het beheersbaar werd. Toch bleef het een huzarenstuk om online te vergaderen met 70 deelnemende leidinggevende stafleden. Daarvoor werd een soort 'war room' ingericht om het hele gebeuren te coördineren en in goede banen te leiden. Uiteindelijk werd voldoende materiaal aangereikt om de grote doelstelling van CAW Antwerpen te benoemen en helder te krijgen wat het ultieme streefdoel was.

An-Rose Vandewinckele - directeur CAW Antwerpen

Gepubliceerd op
09/11/2020 - 17:55

Terug naar het overzicht