Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die vrijetijdsactiviteiten met meerwaarde organiseert voor kinderen en jongeren. De vereniging organiseert onder andere speelpleinen, themakampen met en zonder overnachting. Dit alles wordt gedragen en vorm gegeven door een groep gemotiveerde vrijwilligers en ondersteund door een team van professionele medewerkers.

Gekkoo is sinds de fusie een totaal nieuwe organisatie en wenst dat consequent te zijn. Het verleden is het verleden, vanaf nu (of sinds de fusie) mag/kan/moet alles anders en zijn oude referentiekaders passé. De engagementscultuur van het vroegere Kindervreugd bestaat niet meer, waardoor vrijwilligers op een heel andere manier bij Gekkoo binnenkomen en hun rol op een andere manier opnemen. Jonge vrijwilligers engageren zich om andere redenen dan vroeger, hebben minder tijd, zijn minder geïnteresseerd in meta-vragen over beleid en bestuur. Maar Gekkoo staat of valt met vrijwilligers in alle geledingen, vooral voor het continue aanbod.

Gekkoo stelde vast dat doorgroei en beleidsparticipatie van jonge vrijwilligers niet doorstroomt tot een rol als bestuurder. De vraag die zich stelde was hoe Gekkoo ervoor kan zorgen dat nieuwe, jonge vrijwilligers doorgroeien tot bestuursniveaus. Om dit korte traject te coachen en begeleiden deed Gekkoo beroep op de ervaring en expertise van Joris van De Verenigingscoach. Hij hanteerde de theorie van de participatieladder om team en bestuurders inzichten te bezorgen over de diverse vormen van engagement en hoe dit al dan niet kan beïnvloed worden. Het bracht inzichten mee dat een participatiestructuur ook anders kan zonder het karakter van vrijwillig engagement teniet te doen. Het heeft de doelstelling rond vrijwilligersbeleid aangescherpt en de weg bereid voor een nieuwe manier om vrijwilligers te motiveren en engageren.

Dries Roelant, algemeen coördinator

Gepubliceerd op
11/12/2020 - 17:43

Terug naar het overzicht