Safe Space biedt een veilige ruimte waar jongeren en vrouwen zichzelf kunnen zijn. Het geeft hen een volledig, veilig onderkomen waar ze zich zonder vooroordelen kunnen ontwikkelen, zodat ze kunnen experimenteren, initiatief nemen of, in het geval van de jongeren, samen kunnen studeren. De jongeren worden gemotiveerd en ondersteund. Zo kunnen ze hun unieke talenten ontdekken en hun plaats innemen in de wereld. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een babbeltje komen slaan in het Éducafé, chillen met vrienden, alsook deelnemen aan activiteiten, workshops, lezingen, etc. 

Safe Space oordeelde dat ze de geschikte plek is om er een OverKop-Huis in te voorzien. De veilige plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en de begeleiding door een eigen huispsycholoog waren daar argumenten voor. Maar Safe Space heeft geen ervaring in zulke dossiers. Trouwens waren er nog andere Antwerpse kandidaten om een OverKop-Huis in te richten. Daarom vonden Safe Space en Habbekrats vzw. elkaar om de aanvraag bij de Vlaamse overheid in te dienen.

Externe expertise voor dit subsidiedossier werd gevonden bij Joris van De Verenigingscoach. Hij kende de organisatie al veel langer, vanuit zijn eerdere engagementen en betrokkenheid bij het Antwerpse jeugdwerk. Hij heeft tevens veel ervaring met subsidiedossiers en subsidieaanvragen, terwijl het team van Safe Space daarin geen ervaring heeft. Zijn expertise heeft alvast goed geholpen om in het dossier tot een scherpe formulering van doelstellingen te komen. Met resultaat, want het dossier werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd.

Saïda El Fikri - algemeen coördinator Safe Space vzw.

Gepubliceerd op
04/05/2021 - 17:16

Terug naar het overzicht