Roots vzw is een jeugdorganisatie met meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen, begeleiden en vormen van verschillende jongeren, organisaties, overheden. Roots focust zich op het jeugdwerk en cultureel educatieve activiteiten. Het is een koepelorganisatie met leden met een diversiteit aan expertise en achtergronden. Het zijn voornamelijk vrijwillige organisaties alsook verschillende professionele jeugdorganisaties.

Roots vzw is een organisatie met grote ambities. Ze wil een platform zijn voor nieuwe jeugdwerkingen die moeilijk de weg vinden in de jeugdsector, dikwijls door het lokale beleid opzij worden gezet als 'experiment', maar niet steeds gezien worden als een echte jeugdwerking. Om deze ambitie te kunnen realiseren heeft Roots een sterke inbedding in het Antwerpse en Wase netwerk van 'allochtone' jeugdorganisaties, al gebruikt Roots liever niet het woord 'allochtoon'. Roots vertegenwoordigd immers gewoon jongeren, dikwijl in Vlaanderen geboren en steeds in Vlaanderen actief in hun jeugdwerkorganisatie. Maar de ambitie reikt verder. Roots ambieert een erkenning op Vlaams niveau.

Als je nooit eerder een beleidsnota schreef zoek je om hulp. Dat vond Roots bij Joris van De Verenigingscoach. Zijn jarenlange ervaring in de sector, maar ook zijn engagement bij collega-organisatie Formaat vzw., is een pluspunt om hem te vragen voor het planningstraject. Zijn participatieve aanpak zorgde voor betrokkenheid van personeel en bestuur. Hij zette Roots 'onder druk' om ook actief de leden te bevragen en ruimer op zoek te gaan naar allerlei nuttige informatie die kon bijdragen om de doelstellingen scherp te krijgen. Geen gemakkelijke klus om te klaren door allerlei hinderlijke corona-maatregelen. Een SWOT of SWOART online organiseren is geen eenvoudige klus, al kwamen er toch erg rake beleidsuitdagingen uit. Die legden de basis voor een sterk doelstellingenkader.

Najim Kaldoun - algemeen coördinator Roots vzw.

Gepubliceerd op
04/06/2021 - 16:48

Terug naar het overzicht