In Antwerpen is het netwerk van welzijnspartner dat betrokken is bij Eén Gezin Eén Plan (1G1P) erg groot en divers. Het zijn sociaal werkers, jeugdwerkers, lokketbedienden bij het OCMW, CLB-medewerkers, hulpverleners, psychologen, enzovoort. Elke beroepsgroep heeft een eigen deontologische code, die dikwijls ook wettelijk is vastgelegd. In een netwerk zoals 1G1P, botst men al gauw op belemmeringen die daarmee te maken hebben, waaronder het al dan niet delen van informatie die onder het beroepsgeheim valt.

Komen tot gemeenschappelijke afspraken met alle betrokken partners in het netwerk leek onbegonnen werk. Er was veel weerstand van bepaalde beroepsgroepen. Toch waren afspraken noodzakelijk in het belang van het betrokken kind, jongere of gezin. Het beloofde een moeilijk traject te worden. Daarvoor moesten we beroep doen op een externe en tevens neutrale partner, die in staat was om bruggen te slaan, verbinding te maken en tot oprechte en open dialoog te komen. Joris van De Verenigingscoach was hiervoor de geknipte persoon, op aanraden van collega Daan Sanders, waarmee hij met succes een gelijkaardig traject rond GBO (geïntegreerd breed onthaal) heeft begeleid.

Het werd een heuse procesbegeleiding rond gedeeld beroepsgeheim en het uitwisselen van informatie tussen welzijnspartners binnen het netwerk 1G1P. Zowel de vertrouwdheid van Joris met het thema als met de stedelijke en Vlaamse beleidscontexten waren argumenten om met De Verenigingscoach in zee te gaan. Een gezamenlijk startmoment werd gevolgd door vijf werkmomenten en afgerond met een slotmoment, waarop het gemeenschappelijk afsprakenkader werd voorgesteld. De covid-pandemie heeft het traject vertraagd. Het is immers onmogelijk om met grote groepen deelnemers op vertrouwelijke manier online van gedachten te wisselen. Toch is het prima gelukt, dankzij grote flexibiliteit en creativiteit. Het afsprakenkader biedt een stevige basis om op pragmatische, collegiale en professionale manier met het thema om te gaan.

Marijke Cassiers | Coördinatie 1 Gezin 1 Plan

Stad Antwerpen | Sociale Dienstverlening | Welzijn

Gepubliceerd op
01/07/2021 - 16:27

Terug naar het overzicht