Met de kraamvogel stonden we voor de uitdaging om voor elke zwangere vrouw in Antwerpen de mogelijkheid te bieden gebruik maken van een gepast perinataal zorgaanbod. Daarvoor is een efficiënt en tegelijk eenvoudig bruikbaar en toegankelijk netwerk noodzakelijk, zowel stadsbreed als op wijkniveau. Discussiepunten zijn de praktische organisatie, het engagement van de diverse betrokken partners en de steun vanuit het overheidsbeleid. En steeds met bijzondere aandacht voor kwetsbare zwangeren binnen het perinataal zorgaanbod.

Joris van De Verenigingscoach had zijn sporen verdiend bij het modereren van het netwerk van Eén Gezin Eén Plan en de denkmomenten van het Geïntegreerd Breed Onthaal bij de Stad Antwerpen. Hij kent de materie en de beleidsomgeving en is bovendien een goede luisteraar die heel snel tot de kern van de zaak kan doordringen. Hij begreep ook snel wat de ambitie was van PANZA, het Perinataal Aanbod van Zwangere vrouwen in Antwerpen. Wie is dan beter geknipt om dit traject te modereren?

In twee brainstorms samen met de betrokken actoren is dankzij Joris tot een overeenkomst en engagmentsverklaring gekomen. Betrokken vonden elkaar over de kernopdracht, het ultieme doel en wat daar allemaal voor nodig is. Er werd gesproken over werkingsmiddelen en lidgeld, en over de verwachtingen van de deelnemende partners. Ook over de verhouding met de nieuwe Eerstelijnszones (ELZ) werden afspraken gemaakt. Op het einde van het traject is de basis gelegd voor de verdere uitbouw en versterking van het PANZA-netwerk.

Saskia Van Besauw, coördinator Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel vzw

Gepubliceerd op
15/10/2020 - 16:01

Terug naar het overzicht