JEF vzw. is in heel Vlaanderen gekend als organisatie voor de betere jeugdfilms. Het jaarlijkse filmfestival groeide uit tot een heus Vlaams cultuurgebeuren dat ruime weerklank vindt. Daarnaast onderneemt de organisatie nog tal van andere activiteiten, dikwijls in samenwerking met scholen of culturele instellingen over het hele land. Vanzelfsprekend draagt een flinke ploeg medewerkers hiervoor verantwoordelijkheid. Een stevig personeelsbeleid, inclusief nuttige instrumenten om dit te kunnen realiseren, is dan meer dan noodzakelijk.

Om dit te kunnen realiseren zochten we een klankbord voor ondersteuning en feedback. Dat vonden we in De Verenigingscoach, zowel bij Iris in de eerste fase als bij Joris in de afwerkingsfase. Het was een verhelderend traject waarbij ons voortdurend de spiegel werd voorgehouden, wat ons belette om in onze eigen vallen te trappen. Want dat doe je zonder het goed en wel te beseffen. De feedback die we kregen, de losse brainstorms naar aanleiding van concrete personeelssituaties, het was voor ons een heuse steun. Joris durfde onze vanzelfsprekendheden in vraag stellen, reikte suggesties aan en opende nieuwe denkpistes. Het heeft ons geholpen ons HR-beleid vorm te geven en als organisatie te groeien.

Iris Verhoeven, algemeen coördinator

Gepubliceerd op
06/07/2020 - 15:30

Terug naar het overzicht