De Cultuurraad van Temse zette zich aan het denken over engagement en actieve betrokkenheid. Wie zijn al die mensen in onze verenigingen?

Wie is de ‘mens’ in de vereniging? Er zijn mensen die initiatief nemen, er zijn organisatoren, bedenkers, creatievelingen, boekhouders, secretarissen, enzovoort. Kortom mensen die mee beslissen en van dicht betrokken zijn bij de organisatie.

Er zijn mensen die publiek zijn, het vaste publiek zoals leden en sympathisanten, het brede publiek zoals deelnemers en toeschouwers.

Er zijn mensen die ondersteunen, de familie die helpt bij opzetten of afbreken, vrienden en kennissen die komen tappen, en sponsors.

Er zijn mensen die je niet bereikt, omdat ze het niet weten, omdat ze geen interesse/tijd hebben.

Onze doelgroep zijn de initiatiefnemers. We willen als cultuurraad een instrument maken waarmee de initiatiefnemers kunnen toetsen waar binnen hun vereniging de sterktes en zwaktes zitten. Op die manier kunnen zij een betere keuze maken uit het uitgebreide aanbod aan vorming, begeleiding en cursussen. Met als uiteindelijke doel de werking te verbeteren zonder dat wij zeggen hoe dat moet. We vroegen Joris van De Verenigingscoach om iets brengen waarbij de deelnemers aanvoelen waarbij het in hun vereniging beter of minder gaat bekeken vanuit de mens in de vereniging. Maar Joris stelde vragen aan aanwezigen die hen doen nadenken over hun eigen aanvoelen binnen hun vereniging (functie, welbevinden, inzet) en over hun vereniging zelf.

De vragen waren opgemaakt vanuit diverse invalshoeken, vragen, problemen waarmee verenigingen te kampen hebben. Hoe krijg je nieuwe leden? Goed bestuur: wat is dit? Wat is belangrijk? Waar loop het goed, waar minder? Hoe communiceer je vanuit de vereniging?

Joris bleek de goede keuze als moderator en spelverdeler om dit feedbackmoment in goede banen te leiden. Het bracht nieuwe inzichten, zowel bij de trekkers van de Cultuurraad zelf als bij de deelnemende organisaties. Hiermee kunnen we bouwen aan een sterker en hechter netwerk.

 

Danny Verbraecken, voorzitter Cultuurraad Temse

Gepubliceerd op
09/12/2019 - 15:16

Terug naar het overzicht